top of page

Yazım Kuralları

  • Makalelerin yaklaşık 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8-25 Sayfa aralığında olması) ile APA sistemiyle yazılmış olması, incelemeye alınmasının ön koşuludur. 

  • Çalışmanın başına, 150-300 sözcükten oluşan Türkçe ve yabancı dilden Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Key words) konulmalıdır.

  • Makale metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, kurumsal adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır (Yazarla ilgili bilgiler, çalışma yayına kabul edildiği takdirde editör tarafından eklenecektir).

  • Metin içi gönderme ve metin sonu kaynak gösterimi APA kurallarına göre düzenlenmelidir.

  • Makalenizi dergimizin şablonuna göre uyarlamanız gerekmektedir.

  • Yazıların "Times New Roman" karakterinde, ana metnin tek satır aralığında ve 12 punto olarak, dipnot metninin 10 punto olarak hazırlanması gerekir.

bottom of page