top of page

Yazar İndeksi

Dicle Akademi Dergisi 1. Yayın (15.04.2021) Yazarları     
                     

  1. Ahmet Türkmen

Patent Hakkı-Sağlık Hakkı Çatışması Bağlamında İlaç Patenti: Anayasa Mahkemesi ve Hint Yüksek Mahkemesi’nin Novartis Kararları

  1. Kadir GÖKOĞLAN/Meryem KÖK/Selahattin ALTUNDAĞ

 Muhasebede Hatalar: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

  1. Dilan CAN

Markanın Devri

  1. Ali Babapour GOLEZANİ/Aslan GÜLCÜ Matematik Bölümü lisans öğrencilerinin

Derslerde Mathematica Programını Kullanmalarının Öğrencilerin Algılarına Etkisi

  1. Muharrem AKKUM/Abdulvahap ÇELİK/Bilal ŞEN/Zühal TOPRAK/Yunus DÜNDAR

Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki

 

Dicle Akademi Dergisi 2. Yayın (07.06.2021) Yazarları                           

  1. Jahidul İslam SARKER

Bangladeş Basınında Keşmir Çatışması ile ilgili haber yayın süresi: Bir İçerik İncelenmesi

  1. Emre Oğuz MERİÇ

İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesinde Pilot Kararların Usuli Açıdan Etkililiği

  1. Ahmet Harun BİLGE

Popülizmin ve Popülist Desteğin Sebeplerine Dair Görüşler

  1. Ümmü Gülsüm ÇELİK

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

  1. Rojhat ARSLAN/İsmail AYDEMİR

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleğe Bakışı, Beklentileri, Sorunları Ve Çözüm Önerileri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma

bottom of page