top of page

Arama Sonuçları

"" için 15 öge bulundu

 • Dicle Akademi Dergisi| Sosyal Bilimler Dergisi

  2021 - Sayı-1 Dicle Akademi Dergisi, 2021 yılındaki 1. yayınını 15 Nisan 2021 (15.04.2021) tarihinde yayınlamıştır. Dergimizin 1. yayını, HAKEMLİ ve AKADEMİK makalelerden oluşup, sosyal bilimler alanında yapılmış olan araştırmaları yayımlamakta ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmaktadır. Kapak Jenerik İçindekiler Özet Tam Metin Patent Hakkı-Sağlık Hakkı Çatışması Bağlamında İlaç Patenti Ahmet TÜRKMEN Özet Tam Metin Muhasebede Hata Kadir GÖKOĞLAN/Meryem KÖK/Selahattin ALTUNDAĞ Özet Tam Metin Markanın Devri Dilan CAN BAYHAN Özet Tam Metin Matematik Bölümü lisans öğrencilerinin Derslerde Mathematica Programını Kullanmalarının Öğrencilerin Algılarına Etkisi Ali Babapour GOLEZANİ/Aslan GÜLCÜ Özet Tam Metin Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki Muharrem AKKUM/Abdulvahap ÇELİk/Bilal ŞEN/Zühal TOPRAK/Yunus DÜNDAR

 • Hakkımızda | Dicle Akademi

  YAYIN ETİĞİ Dergimize gönderilen çalışmaların, herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Lisansüstü tezlerden ya da kongre/sempozyum vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden üretilen çalışmalar, bu hususa dair açıklama konulması şartı ile yayınlanabilir. Gönderilen makale metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, kurumsal adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmalarda aynı zamanda Türkçe özet olmalıdır. Çalışmalar, derginin www.dicleakademidergisi.com adresinden elektronik olarak gönderilmelidir. Mail yoluyla makale gönderimi kesinlikle kabul edilmemektedir. Gönderilen çalışmalar önce biçim, içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu’nun incelemesine tabi tutulmaktadır. Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan çalışmalar, hakemlik sürecine alınmamaktadır. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda çalışmaların kabulüne veya reddine karar verilmektedir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Eğer hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz rapor sunarsa üçüncü hakem atanır. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 10 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır. Yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayın hakları dergimize geçer. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı dergimizin iznine bağlıdır. Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

 • Yazar İndeksi | Cihanşümul Akademi

  Yazar İndeksi Dicle Akademi Dergisi 1. Yayın (15.04.2021) Yazarları Ahmet Türkmen Patent Hakkı-Sağlık Hakkı Çatışması Bağlamında İlaç Patenti: Anayasa Mahkemesi ve Hint Yüksek Mahkemesi’nin Novartis Kararları Kadir GÖKOĞLAN/Meryem KÖK/Selahattin ALTUNDAĞ Muhasebede Hatalar: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma Dilan CAN Markanın Devri Ali Babapour GOLEZANİ/Aslan GÜLCÜ Matematik Bölümü lisans öğrencilerinin Derslerde Mathematica Programını Kullanmalarının Öğrencilerin Algılarına Etkisi Muharrem AKKUM/Abdulvahap ÇELİK/Bilal ŞEN/Zühal TOPRAK/Yunus DÜNDAR Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki Dicle Akademi Dergisi 2. Yayın (07.06.2021) Yazarları Jahidul İslam SARKER Bangladeş Basınında Keşmir Çatışması ile ilgili haber yayın süresi: Bir İçerik İncelenmesi Emre Oğuz MERİÇ İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesinde Pilot Kararların Usuli Açıdan Etkililiği Ahmet Harun BİLGE Popülizmin ve Popülist Desteğin Sebeplerine Dair Görüşler Ümmü Gülsüm ÇELİK Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu Rojhat ARSLAN/İsmail AYDEMİR Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleğe Bakışı, Beklentileri, Sorunları Ve Çözüm Önerileri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma

 • Dicle Akademi Dergisi| Sosyal Bilimler Dergisi

  2022 - Sayı: 3 Yazar İndeksi Dicle Akademi Dergisi, 3. sayısını 09.03.2022 tarihinde yayınlamıştır. Dergimizin bu sayısındaki yayını, HAKEMLİ ve AKADEMİK makalelerden oluşup, sosyal bilimler alanında yapılmış ve uluslararası nitelikte olan araştırmaları kapsamakta ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmaktadır. Kapak Jenerik İçindekiler Özet Tam Metin Dosya Adı Burcu Seher ÇALIKOĞLU Özet Tam Metin Ali Erhan İÇTEN/Metin YAŞA/Abdulmanaf ÇELEBİ/Ceylan YÜKSEL/Zabit ABLAK Dosya Adı Özet Tam Metin Vedat KARAGÜN / M. Said ARAS Dosya Adı Özet Tam Metin Dosya Adı Metin ÇAÇAN/Yıldırım BARUT/İbrahim EKEN/Hasan GÖSTERİŞ/Cevdet TUNÇ Özet Tam Metin Dosya Adı Yalçın UÇAK/Hibet DÜŞÜNCELİ/Çoşkun BULUT/Muhammmet Masuk TÜRK/Nizam BİÇER

 • Yazım ve Yayın İlkeleri | Cihanşümul Akademi

  Yazım Kuralları ​​ Makalelerin yaklaşık 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8-25 Sayfa aralığında olması) ile APA sistemiyle yazılmış olması, incelemeye alınmasının ön koşuludur. Çalışmanın başına, 150-300 sözcükten oluşan Türkçe ve yabancı dilden Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Key words) konulmalıdır. Makale metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, kurumsal adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır (Yazarla ilgili bilgiler, çalışma yayına kabul edildiği takdirde editör tarafından eklenecektir). Metin içi gönderme ve metin sonu kaynak gösterimi APA kurallarına göre düzenlenmelidir. Makalenizi dergimizin şablonuna göre uyarlamanız gerekmektedir. Yazıların "Times New Roman" karakterinde, ana metnin tek satır aralığında ve 12 punto olarak, dipnot metninin 10 punto olarak hazırlanması gerekir.

 • Arşiv | Cihanşümul Akademi

  Arşiv 2021 Sayı : 1 Sayı : 2 2022 Sayı : 3

 • Dicle Akademi Dergisi| Sosyal Bilimler Dergisi

  2022 - Sayı: 3 Dicle Akademi Dergisi, 3. sayısını 09.03.2022 tarihinde yayınlamıştır. Dergimizin bu sayısındaki yayını, HAKEMLİ ve AKADEMİK makalelerden oluşup, sosyal bilimler alanında yapılmış ve uluslararası nitelikte olan araştırmaları kapsamakta ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmaktadır. Kapak Jenerik İçindekiler Özet Tam Metin Dosya Adı Burcu Seher ÇALIKOĞLU Özet Tam Metin Ali Erhan İÇTEN/Metin YAŞA/Abdulmanaf ÇELEBİ/Ceylan YÜKSEL/Zabit ABLAK Dosya Adı Özet Tam Metin Vedat KARAGÜN / M. Said ARAS Dosya Adı Özet Tam Metin Dosya Adı Metin ÇAÇAN/Yıldırım BARUT/İbrahim EKEN/Hasan GÖSTERİŞ/Cevdet TUNÇ Özet Tam Metin Dosya Adı Yalçın UÇAK/Hibet DÜŞÜNCELİ/Çoşkun BULUT/Muhammmet Masuk TÜRK/Nizam BİÇER

 • İletişim | Cihanşümul Akademi

  İletişim İletişim Bilgileri Tel : 05548848570/ 05078500199 E-mail : dicleakademidergisi@gmail.com Adres : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. kat 313 nolu oda Sur/Diyarbakır Alan Adı:

 • Makale Gönder | Dicle akademi Dergisi

  Basit Birkaç Adımda Makalenizi Gönderin 1.Başlığı Girin 2. Yazar Bilgilerini Girin Makaleniz İçin Alan Adı ve Başlık Bilgilerini Giriniz. Ad Alan Adı Bir seçim yapın Makale Başlığı Soyad E-Posta ORCID Numarası Devam

 • Tarandığımız İndeksler | Cihanşümul Akademi

  Tarandığımız İndeksler: - Directory of Research Journals Indexing

 • Dicle Akademi Dergisi| Sosyal Bilimler Dergisi

  2021 - Sayı-2 Dicle Akademi Dergisi, 2021 yılındaki 2. sayısını 07.09.2021 tarihinde yayınlamıştır. Dergimizin 2. sayısı, HAKEMLİ ve AKADEMİK makalelerden oluşup, sosyal bilimler alanında yapılmış ve uluslararası nitelikte olan araştırmaları yayımlamakta ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmaktadır. Kapak Jenerik İçindekiler Özet Tam Metin Dosya Adı Jahidul İslam SARKER Özet Tam Metin Emre Oğuz MERİÇ Dosya Adı Özet Tam Metin Ahmet Harun BİLGE Dosya Adı Özet Tam Metin Dosya Adı Ümmü Gülsüm ÇELİK Özet Tam Metin Dosya Adı Rojhat ARSLAN / İsmail AYDEMİR

 • Dergi Hakkında | Dicle Akademi Dergisi

  Dergi Hakkında Dicle Akademi Dergisi, 2021 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası alanda yayın yapan HAKEMLİ ve AKADEMİK (BİLİMSEL) bir dergi olup, sosyal bilimler alanında yapılmış olan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dicle Akademi Dergisi, yılda 2 defa yayın yapmaktadır.

 • Dicle Akademi Dergisi| Sosyal Bilimler Dergisi

  2022 - Sayı:3 Dicle Akademi Dergisi, 2022 yılındaki 3. sayısını 09.03.2022 tarihinde yayınlamıştır. Dergimizin bu sayısındaki yayını, HAKEMLİ ve AKADEMİK makalelerden oluşup, sosyal bilimler alanında yapılmış ve uluslararası nitelikte olan araştırmaları kapsamakta ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmaktadır. Kapak Jenerik İçindekiler Özet Tam Metin Dosya Adı Jahidul İslam SARKER Özet Tam Metin Emre Oğuz MERİÇ Dosya Adı Özet Tam Metin Ahmet Harun BİLGE Dosya Adı Özet Tam Metin Dosya Adı Ümmü Gülsüm ÇELİK Özet Tam Metin Dosya Adı Rojhat ARSLAN / İsmail AYDEMİR

 • Dicle Akademi Dergisi| Sosyal Bilimler Dergisi

  2021 - Sayı-1 Dicle Akademi Dergisi, 2021 yılındaki 1. sayısını 07.03.2021 tarihinde yayınlamıştır. Dergimizin bu sayısı, HAKEMLİ ve AKADEMİK makalelerden oluşup, sosyal bilimler alanında yapılmış ve uluslararası nitelikte olan araştırmaları yayımlamakta ve bilim insanlarının ve kamunun hizmetine sunmaktadır. Kapak Jenerik İçindekiler Özet Tam Metin Dosya Adı Ahmet TÜRKMEN Özet Tam Metin Ali BABAPOUR Dosya Adı Özet Tam Metin Kadir GÖKOĞLAN/Meryem KÖK/Selahattin ALTUNDAĞ Dosya Adı Özet Tam Metin Dosya Adı Muharrem AKKUM/ Abdulvahap ÇELİK/ Bilal ŞEN/ Zühal TOPRAK/Umut AYDEMİR Özet Tam Metin Dosya Adı Dilan CAN BAYHAN

 • Dergi Yönetimi | Dicle Akademi

  Dergi Yönetimi Editör Dr. Lütfü SİZER Editör Yardımcıları Dr. Ömer Faruk DEMİR Danışma ve Bilim Kurulu Prof. Dr. Arpad HORNYAK Prof. Dr. Abdeslam BADRE Prof. Dr. khaled ALADWAN Prof. Dr. Mehmet ASUTAY Prof. Dr. Mehmet DEMİRBAĞ Prof. Dr. Nazif SHAHRANI Doç. Dr. Liliana BOŞÇAN Dr. Mohd Iqbal ABDULWAHAB Prof. Dr. Zekeriya ARI Prof. Dr. Abdulkadir BİLEN Prof. Dr. Mustafa UÇAR Prof. Dr. İdris KADIOĞLU Doç. Dr. Hatip YILDIZ Doç. Dr. Fazlı ERGÜL Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU Doç Dr. Kadir KARAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Abu Saleh Mahmudul HASAN Dr. Öğr. Üyesi Yakup ORUÇ Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAŞMANAV Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Sadullah ÖZEL Dr. Öğr. Üyesi Filiz YAVUZ İPEKYÜZ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ Öğr. Gör. Dr. Kadir GÖKOĞLAN Dr. Davut ADLIĞ Dr. Ali Babapour GOLEZANİ Dr. Abdullah CENGİZ Dr. Zakir ELÇİÇEK Dr. Ömer Faruk SAÇAR Dr. Pelin ÇAVDAR Dr. Recep AŞİT Dr. Salih CANÖZÜ Pecs University, Beşeri Bilimler Fakültesi, Macaristan Mohammed V University, Rabat, Fas Yermük University, Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün. Durham University, İşletme Fakültesi, İngiltere Essex University, İşletme Fakültesi, İngiltere Indiana University, Bloomington, ABD International Relations And Europaen Studies, Bucharest University, Romanya International İslamic University, Malezya Bursa Uludağ Üniversitesi Dicle Üniversitesi Biruni Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Batman Üniversitesi Dicle Üniversitesi Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi

bottom of page