top of page

YAYIN ETİĞİ

 • Dergimize gönderilen çalışmaların, herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 • Lisansüstü tezlerden ya da kongre/sempozyum vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden üretilen çalışmalar, bu hususa dair açıklama konulması şartı ile yayınlanabilir.

 • Gönderilen makale metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, kurumsal adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır.

 • Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmalarda aynı zamanda Türkçe özet olmalıdır.

 • Çalışmalar, derginin www.dicleakademidergisi.com adresinden elektronik olarak gönderilmelidir. Mail yoluyla makale gönderimi kesinlikle kabul edilmemektedir.

 • Gönderilen çalışmalar önce biçim, içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu’nun incelemesine tabi tutulmaktadır.

 • Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan çalışmalar, hakemlik sürecine alınmamaktadır.

 • Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda çalışmaların kabulüne veya reddine karar verilmektedir.

 • Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Eğer hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz rapor sunarsa üçüncü hakem atanır. 

 • Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 10 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir.

 • Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

 • Yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayın hakları dergimize geçer. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı dergimizin iznine bağlıdır.

 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.

 • Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 • Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

bottom of page